Přijímačky

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Přijímací zkoušky


Pro oba studijní programy jsou odlišné přijímací zkoušky.

Můžete se přihlásit do obou programů, a to jak do Objevovat a rozvíjet, tak i do ALTu.


  1. Objevovat a rozvíjet

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

  • Získáš body navíc za výsledky na základní škole, úspěchy v soutěžích a olympiádách, mimoškolní činnosti apod.


  1. ALT

  • Součástí přijímacích zkoušek je povinná státní přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky.

  • Ve školní části přijímací zkoušky si můžeš podle svého zájmu vybrat test zaměřený na: a) humanitní obory b) přírodovědné obory c) umělecké obory.

Ve dvaceti minutách představíš své portfolio, které popíše, o co se zajímáš, co se ti daří a jaké plány do budoucna máš. Získáš body navíc za výsledky na základní škole.

Důležité dokumenty a postup, jak se přihlásit, ukázky přijímacích zkoušek apod. naleznete zde.

3_6_profil_LU_zadani_ver_26_5.docx.pdf
5_6_profil_LU_zadani_ver_26_5.docx.pdf
5_6_profil_PIV_zadani_ver_1_6.docx.pdf
3_6_profil_PIV_zadani_ver_1_6.docx.pdf
5_6_profil_DZ_zadani_ver_26_5.docx.pdf
3_6_profil_DZ_zadani_ver_26_5.docx (1).pdf

Vzorové testy ke školní části přijímacích zkoušek (uchazeči ŠVP1+ALT 2019):

Pokyny pro tvorbu portfolia pro uchazeče o studijní program ALT.


Přihlášku ke studiu mohou uchazeči podat v kanceláři školy ve všední den od 8 do 15 hodin a ve středu rovněž od 17 do 18 hodin. Povinnou součástí přihlášky je prohlášení o vlastnictví datové schránky. Níže naleznete pokyny k vyplnění přihlášky, pokyny k přípravě výběrového portfolia pro uchazeče do ALT a kritéria přijímacího řízení pro ŠVP1 a ALT.

Pokyny k vyplnění přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu

Povinná příloha přihlášky - datová schránka