ALT

Proč jsme otevřeli ALT?

Svět kolem nás se dynamicky proměňuje. Proto je třeba hledat a otevírat nové cesty k tomu, jak se na život v takovém světě připravit. Chceme proto nabídnout vzdělání pro 21. století, které obsahuje vyvážený mix klasického i moderního vzdělávání. Základem výuky na ALTu jsou:

 • Stále je a bude užitečné umět cizí jazyky a mít základní orientaci v humanitních i přírodovědných disciplínách.

 • Na druhé straně jsou důležité dovednosti, které v rámci všeobecného vzdělávání zůstávají opomíjeny (např. komunikace, umění najít a využívat vlastní silné stránky či efektivní a respektující spolupráce).

Kdo jsou žáci ALTu - alternativní třídy Gymnázia Na Zatlance

 • Jsou zvídaví a motivovaní. Baví je se učit a objevovat svět.

 • Jednají samostatně a zároveň jsou spolupracující osobnosti se zdravou sebeúctou, s respektem k druhým a pozitivním přístupem ke světu.

 • Nejdou po vyšlapané cestě, ale mají odvahu, jsou tvořiví a vytrvale hledají a vytvářejí nové cesty.

Jak vypadá výuka na ALTu Gymnázia Na Zatlance?

 • Výukový obsah propojujeme do tematických bloků, jako je např. „kultura a společnost“ nebo „přírodní vědy“.

 • Nejde nám o známky, jde nám o rozvoj osobnosti studentů.

 • Používáme různorodé moderní výukové metody (učíme v učitelské dvojici, v tzv. tandemu, využíváme kooperativní učení nebo projektovou výuku).

 • Sázíme na přátelské, spolupracující a respektující klima.

 • Studenti se učí tím, že si připravují a organizují všechny zajímavé projekty a expedice sami.

 • Umožňujeme každému vlastní profilaci nabídkou množství volitelných předmětů.

Více ke studijnímu programu ALT zde.