ŠVP 1

Objevovat a rozvíjet - ŠVP 1


Co můžeš od Zatlanky očekávat

 • Získáš všeobecný přehled i znalost jazyků.

 • Studium na kvalitní škole s příjemnými a zkušenými učiteli.

 • Dobře tě připravíme ke studiu na vysoké škole.


Jak vypadá výuka

 • Nesedíme jen v lavicích, máme skvělé školní akce, učíme pomocí projektů či interaktivních besed.

 • Nejsme zavřeni v budově, máme řadu výjezdů, expedic a pořádáme sportovní kurzy.

 • Pořádáme semináře zaměřené na umění komunikovat a učit se.

 • Vyučujeme prostřednictvím nových pedagogických metod (kooperačním učením, projektovou výukou apod.).

 • Zaměřujeme se na hledání silných stránek osobnosti, jejich rozvoj a využití v životě.

 • Máme posílenou výuku cizích jazyk.

 • Z cizích jazyků lze studovat angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a španělštinu. Studium angličtiny je povinné pro všechny studenty, volba druhého povinného jazyka je vázána na počet zájemců (minimálně 13). Výuka anglického, německého a francouzského jazyka je rozdělena do skupin v rámci celého ročníku, nikoli jen podle úrovně znalostí jazyka v jedné třídě.

 • Nabízíme konverzace v cizích jazycích (i se zahraničními lektory), přípravný kurz na zkoušky „First Certificate of English“ a na francouzskou jazykovou zkoušku Delf, a německý Zertifikat Deutsch. Vyučujeme další živé jazyky – ruštinu a španělštinu.

 • Matematiku vyučujeme v menších skupinách.

 • Nabízíme širokou možnost volby povinně volitelných předmětů.

 • Ve čtvrtém ročníku studenti pracují celý rok na své závěrečné práci pod vedením vybraného vedoucího práce.

Více ke studijnímu programu Objevovat a rozvíjet naleznete zde.